28 January 2017, 12.00 noon – 1.30pm
St Brandon’s, Whitehills, AB45 2NA.